Adwokat Irena Bulińska i Adwokat Maciej Ławnicki

Witamy na stronie Kancelarii Bulińska, Ławnicki Adwokaci


DOŚWIADCZENIE
 

Dzięki wieloletniej praktyce potrafimy dostrzec najistotniejsze kwestie dla wygrania sprawy. Każdy problem, z którym się mierzymy rozpatrywany jest przede wszystkim pod kątem praktycznym, bez zbędnego teoretyzowania.

SKUTECZNOŚĆ
 

Od początku współpracy z Klientem opracowujemy strategię procesową, nakierowaną przede wszystkim na jak najszybsze osiągnięcie założonych celów. Uwzględniając możliwości dowodowe z żelazną konsekwencją dążymy do realizacji ustalonych uprzednio założeń.

FACHOWOŚĆ
 

Pamiętając o tym, że każda sprawa ma swój indywidualny charakter, dostosowujemy możliwości prawne do potrzeb naszych Klientów. Uczestnicząc w szkoleniach i seminariach stale podnosimy nasze kwalifikacje, aby świadczyć pomoc prawną na najwyższym poziomie.

BEZPIECZEŃSTWO
 

Gwarantujemy, że powierzone nam informacje są przez nas chronione i żadna osoba postronna nie ma do nich dostępu. Obowiązująca nas tajemnica adwokacka jest jedną z najwyższych wartości, którym hołdujemy.

Audeamus iura nostre defendere www.ora-warszawa.com.pl

Kim jesteśmy

W dobie Internetu dostrzegamy potrzebę osobistego kontaktu z Klientem, dlatego chcielibyśmy, aby lepiej nas Państwo poznali.


Irena Bulińska
Adwokat
Irena Bulińska

Adwokat Irena Maria Bulińska jest doświadczonym praktykiem sądowym, wykonującym swój zawód w ramach przynależności do Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także uzyskała tytuł magistra politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Po ukończeniu studiów odbyła etatową aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, uzyskując bardzo dobry wynik z egzaminu sędziowskiego. W 2014 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa nowoczesnych technologii organizowane przez Polską Akademię Nauk. W latach 2005- 2009 związana była z Kancelarią Adwokacką Rożdżyński - Stańczak i Wspólnicy sp.k. w Warszawie. Od 2009 roku wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Biegle włada językiem angielskim. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, zajmując się trudnymi sprawami rozwodowymi na terenie całego kraju. W trakcie swojej wieloletniej kariery zawodowej reprezentowała klientów przed sądami wszystkich instancji, również w sprawach o podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz większości rodzajów spraw dotyczących małoletnich dzieci. Poza prawem rodzinnym, posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa budowlanego oraz wszelkich sporów związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Swoje zainteresowania cywilistyczne pogłębiła uczestnicząc w licznych sporach dotyczących spadków oraz nieruchomości.

Maciej Ławnicki
Adwokat
Maciej Ławnicki

Adwokat Maciej Ławnicki jest specjalistą z zakresu prawa karnego oraz prawa korporacyjnego - członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie odbył 3 letnią aplikację adwokacką w warszawskiej izbie adwokackiej uzyskując bardzo dobry wynik z egzaminu adwokackiego. W roku 2014 ukończył też podyplomowe studia z zakresu prawa spółek organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Związany poprzednio z Kancelarią Adwokacką Rozdżyński - Stańczak i Wspólnicy sp.k. w Warszawie, zdobywał doświadczenie współpracując z renomowanymi warszawskimi kancelariami. Od 2011 roku związany na stałe z Kancelarią Adwokacką Ireny Marii Bulińskiej. Biegle włada językiem angielskim. Jego dotychczasowa praktyka obejmowała przede wszystkim występowanie przed sądami powszechnymi, jak również reprezentowanie klientów przed organami ścigania - również w sytuacjach kryzysowych, wymagających natychmiastowego działania. Zebrane doświadczenie obejmuje również występowanie przed sądami polubownymi, w tym arbitraż. Oprócz doświadczenia sądowego, posiada bogatą praktykę związaną z obsługą podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania obrotu handlowego w Polsce.

REFERENCJE

Poniżej kilka wypowiedzi i rekomendacji dotyczących współpracy z naszą Kancelarią.Czym się zajmujemy?

Dzięki bogatemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie zapewnić pomoc w szerokim spektrum spraw. Każda porada poprzedzona jest wnikliwą analizą stanu faktycznego oraz aktualnych uregulowań prawnych. Oprócz tego zapewniamy, że każda sprawa rozpatrywana jest pod kątem praktycznego stosowania prawa w Polsce.


PRAWO RODZINNE
DOŚWIADCZENIE

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy i doradztwa w sprawach o: rozwód i separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego, ustalenie kontaktów z dziećmi, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, wykonywanie kontaktów z dziećmi, o alimenty. Optymalne rozwiązanie każdego problemu z zakresu prawa rodzinnego wymaga nie tylko dobrej znajomości przepisów prawa, ale także życiowego doświadczenia, pozwalającego dostosować obowiązujące normy prawne do realiów każdej sprawy. Jesteśmy nastawieni na zrozumienie Twojego problemu, dokładne poznanie okoliczności sprawy oraz wybór najskuteczniejszej strategii działania.

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI
SKUTECZNOŚĆ

Zapewniamy wsparcie, doradztwo oraz kompleksową obsługę w zakresie dochodzenia niezaspokojonych roszczeń finansowych, poprzez: reprezentację w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed sądami polubownymi, skuteczne i szybkie dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego (sporządzenie wezwania do zapłaty pozwu, reprezentacja przed sądem, egzekucja świadczenia), negocjacje pozasądowe, kontakt z dłużnikiem, monitoring sytuacji majątkowej dłużnika. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy jak skutecznie i szybko sprawić, aby dłużnik spłacił swój dług, a wierzyciel odzyskał swoje pieniądze.

ODSZKODOWANIA
SŁUSZNOŚĆ

Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy lub wypadkowi drogowemu, jeżeli padłeś ofiarą błędu w sztuce lekarskiej, a także jeśli ktoś naruszył Twoją nietykalność cielesną - możesz domagać się odszkodowania. Aby skuteczniej, szybciej i pewniej wyegzekwować należne odszkodowanie skorzystaj z usług naszej Kancelarii. W ramach pomocy poszkodowanym oferujemy: reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych dotyczących wszystkich rodzajów spraw odszkodowawczych, szybki kontakt z ubezpieczycielem w celu wypłaty należności bezspornej, oszacowanie szans oraz dobór odpowiednich środków dowodowych pod kątem uzyskania zadośćuczynienia za doznane krzywdy, zwrotu kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji, zwrotu utraconych dochodów, renty na przyszłość, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej, odszkodowania za uszkodzony lub skradziony pojazd, odszkodowania za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie. Tylko fachowa i szybka reakcja na zaistniałą szkodę pozwoli Państwu uzyskać realne zadośćuczynienie krzywd oraz naprawienie szkody adekwatne do jej zakresu.

Tworzenie i obsługa spółek
FACHOWOŚĆ

Kancelaria posiada również bogaty wachlarz usług związanych z tworzeniem, a następnie obsługą spółek prawa handlowego w trakcie ich funkcjonowania. Przede wszystkim możemy pomóc w: założeniu spółki, dostosowaniu umowy spółki do potrzeb wspólników, przeprowadzeniu operacji podwyższenia kapitału zakładowego, przygotowania wszelkich dokumentów związanych z organizacją zgromadzenia wspólników, wyłączeniu wspólnika ze spółki, likwidacji spółki, przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Oprócz znajomości regulacji prawnych rządzących funkcjonowaniem prawa spółek, doskonale znamy praktykę sądów rejestrowych, a poprzez to rozumiemy codzienne problemy naszych klientów.

PRAWO SPADKOWE
STABILNOŚĆ

Nasza Kancelaria zajmuje się również sprawami spadkowymi, od wyników których niejednokrotnie zależy czy wola spadkodawcy będzie respektowana oraz czy osoby uprawnione do spadku po zmarłym nie zostaną poszkodowane. Dlatego też świadczymy usługi z zakresu prawa spadkowego obejmujące zarówno dziedziczenie testamentowe jak i dziedziczenie ustawowe. W szczególności oferujemy pomoc w sprawach o: stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, odpowiedzialność za długi spadkowe. Prawnicy naszej Kancelarii pomogą Ci również w sporządzeniu testamentu lub umowy dotyczącej spadku. Wyjaśnią również wszelkie konsekwencje związane z przyjęciem bądź odrzuceniem spadku.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
SPOKÓJ

Dotychczasowe doświadczenie Kancelarii w obsłudze wspólnot mieszkaniowych pozwoliło na stworzenie przejrzystych i prostych zasad współpracy z tego rodzaju Klientami, jak również doprowadziło do wykształcenia skutecznych sposobów postępowania nakierowanych na: zapewnienie spokojnego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, windykację należności od zadłużonych członków wspólnoty, przeprowadzenie istotnych procesów inwestycyjnych we wspólnocie, rozwiązanie bieżących problemów w toku funkcjonowania wspólnoty. Działając w granicach prawa, nasi prawnicy potrafią dostosować proponowane rozwiązania do codziennych problemów funkcjonowania we wspólnocie, przy uwzględnieniu jej specyfiki oraz ciężkiego charakteru niektórych jej członków.

Sprawy karne
SPRAWIEDLIWOŚĆ

Praktyka kancelarii w dziedzinie prawa karnego skupia się przede wszystkim na obronie osób oskarżonych, na każdym etapie postępowania. Oferujemy: asystę prawną podczas przesłuchania bezpośrednio na komendzie lub w prokuraturze, reprezentowanie oskarżonego na posiedzeniu aresztowym, na posiedzeniu w przedmiocie zażalenia na zastosowane środki zapobiegawcze, na posiedzeniu w przedmiocie zażalenia na zatrzymanie, reprezentowanie oskarżonego w toku postępowania przygotowawczego, aktywny udział w wykonywanych czynnościach procesowych, reprezentowanie oskarżonego na etapie sądowym oraz na etapie postępowania wykonawczego. Oprócz pomocy oskarżonym świadczymy również usługi na rzecz osób pokrzywdzonych, występując w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych lub powodów cywilnych.

Prawo budowlane i nieruchomości
BEZPIECZEŃSTWO

Chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo planowanej inwestycji oraz mieć pewność co do tego, że decyzja o zakupie nieruchomości nie będzie brzemienna w skutkach, warto skorzystać z usług naszej Kancelarii. W ramach pomocy naszym Klientom oferujemy: analizę każdej inwestycji pod względem prawnym, sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, analizę umowy nabycia nieruchomości, wskazanie zagrożeń oraz proponowanych korzystnych rozwiązań, pomoc w procesie uzyskania pozwolenia na budowę, reprezentowanie na każdym etapie postępowania administracyjnego oraz w postępowania sądowo-administracyjnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o zasiedzenie, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, zniesienie współwłasności, ustanawiania służebności.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych
RZETELNOŚĆ

W sytuacji bezskutecznej egzekucji wobec spółki kapitałowej istnieje możliwość zaspokojenia roszczenia, pozywając osoby piastujące funkcję członków zarządu spółki. Prawnicy naszej Kancelarii reprezentowali w podobnych sprawach zarówno wierzycieli, jak i dłużników, stąd też znają wszelkie aspekty spraw związanych z dochodzeniem należności wobec byłych członków zarządu. W ramach pomocy prawnej zapewniamy: analizę sprawy pod kątem możliwości uzyskania zaspokojenia od byłego członka zarządu ewentualnie wyboru najkorzystniejszej formy obrony w procesie, reprezentowanie przed sądem I i II instancji, pomoc prawną w egzekucji świadczenia przeciwko członkowi zarządu.

BLOG

Na bieżąco komentujemy i opisujemy najbardziej interesujące z punktu widzenia naszej praktyki zagadnienia i zjawiska prawne. Zapraszamy do dyskusji i komentowania naszych artykułów.


Piłeś – nie jedź. Co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości i czy istnieje szansa na zachowanie prawa jazdy pomimo skierowania do sądu aktu oskarżenia?

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to jedno z najbardziej powszechnych przestępstw popełnianych w Polsce. Pomimo licznych akcji medialnych, które mają na celu odstraszać przed siadaniem za kierownicą pod wpływem alkoholu, w dalszym ciągu zdarza się, że kierowcy nie przestrzegają tego zakazu, przez co narażają się na zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 1 […]

22 Październik 2015
0 comment
Wyrównanie sił w rozwodzie – czy na pewno? Krótki komentarz do nowelizacji art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1062) znowelizowano art. 58 § 1 i 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wyłączając konieczność przedłożenia tzw. porozumienia rodzicielskiego przez rozwodzących się małżonków po to, aby sąd pozostawił władzę rodzicielską […]

9 Październik 2015
0 comment

KONTAKT

Jeżeli chcesz zadać pytanie lub umówić termin spotkania wypełnij formularz poniżej.


Zadzwoń (22) 625 53 23 Adres e-mail kontakt@bullaw.pl